Tautas lietišķās mākslas studija LATGALE

20.gs. 80-ajos gados ievērojamais slavenās Silajāņu podnieku dzimtas keramikas meistars Staņislavs Vilcāns ap sevi pulcēja domubiedrus – kopā 16 meistarus, kuri apvienojoties nodibināja studiju „Latgale”. Pirmais tās vadītājs 1980.g. bija Jānis Žugovs, no 1981. – 1992.g. Ausma Skirmante, bet kopš 1996.g. – Lilija Zeiļa. 

Daugavpils keramiķu studija ir pirmā Latgalē, kas ieguvusi Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukumu. Tajā kopš dibināšanas kopā darbojas gan tautas daiļamata meistari, gan amatnieki, gan keramiķi ar akadēmisko izglītību. Savos darbos Latgales keramikas tradīcijas turpina un ir daudzveidīgi savos radošajos meklējumos Lilija Zeiļa, Jānis Saikovskis, Marija Saikovska, Ligita Pakne, Ilona Šauša, Valentīns Petjko, Una Gura, Mairita Folkmane, Nellija Dzalba, Sanri.

Podniecības tradīcijas tiek popularizētas piedaloties dažādos lokāla, valsts un starptautiska mēroga kultūras dzīves notikumos: izstādēs, mūzikas un mākslas festivālos, Dziesmu svētkos, gadatirgos, publiskās cepļu kurināšanās, Mākslas dienās u.c. pasākumos. Starptautiska atzinība gūta Lietuvā, Baltkrievijā, Krievijā, Polijā, Austrijā, Vācijā, Spānijā, Portugālē, Anglijā, Nīderlandē, Norvēģijā un Francijā.

Daugavpils Māla mākslas centrā tiek organizētas profesionālu keramiķu meistarklases, kurās visi interesenti varēs apgūt tradicionālā amata prasmes un iemaņas, papildinot brīvā laika pavadīšanas iespējas Daugavpilī.Meistarklasēs varēs piedalīties pilsētas iedzīvotāji un viesi bez vecuma ierobežojuma, praksē iepazīstot reģiona tradicionālās amatniecības darba norises, izmēģinot izgatavot kādu māla trauku vai priekšmetu, veicot keramikas izstrādājumu apdari u.c., saņemot kreatīvā tūrisma pakalpojumus pilsētā.