DAUGAVPILS MĀLA MĀKSLAS CENTRS

Daugavpils Māla mākslas centrs izveidots, īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā”. Šo projektu Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde un Utenas Novadpētniecības muzejs realizē kopš 2008.gada.

Šajā projektā 2009.gadā Daugavpils pilsētas svētkos tika organizēts arī Māla mākslas festivāls, izstrādāta un izdota profesionālās apmācības programma bērniem un pieaugušajiem un metodiskie materiāli, organizētas radošās darbnīcas bērniem, kurās 12 bērni varēja izmēģināt sevi keramiķa lomā, organizēta meistarklase sabiedrībai, izdoti mārketinga materiāli, kā arī iegādāts aprīkojums Māla mākslas centram un īstenota virkne citu aktivitāšu.

Projekta mērķis ir veicināt kultūras un kreatīvo tūrismu Daugavpilī un Utenā, attīstot uz kultūras mantojuma vērtībām balstīta tūrisma produkta – podniecības – tradīcijas, nodrošināt formālās un neformālās mūžizglītības iespējas, izstrādājot un īstenojot keramikas mācību izglītības programmu, un popularizēt keramikas mantojumu, pētot podniecības tradīcijas.

Centrs Piedāvā iespēju iepazīties ar Latgales kultūras mantojumu – keramikas un podniecības tradīcijām. Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iepazīties ar rūdīto Baltijas raku keramiku, kuras nogatavināšana notiek raudzētu rudzu miltu šķidrumā. Te notiek meistarklase, kurā Tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” keramiķi demonstrē savas amata prasmes un piedāvā apmeklētājiem iesaistīties radošajā darba procesā.